Bakım Onarım Yönetimi

03 Nisan 2018 - Salı

Bakım onarım modülü ile, bakım/onarım depo, sarfiyat, bakım-servis talep, bakım-servis anlaşmaları takibi yapılıp bakım onarım planlarına göre satın alma talepleri oluşturabilir. Periyodik bakımlar, dışarıdan sağlanan hizmetler, teknisyen takipleri bu modül ile yapılır. Bakım departmanının verdiği hizmetlerin ve sarfların maliyet merkezlerine dağıtımları bu modülde oluşturulan formlar üzerinden yapılmaktadır. Yıllık, aylık veya haftalık bakım planı, üretim planı ile entegre edilip departmanlar arası koordinasyon sağlanarak çıkabilecek plan uyuşmazlıkları engellenmiş olur. Planlı bakım takibiyle bakım onarım masraflarının azaltılması, makine teçhizat ömrünün uzatılması, bakım onarım depo stok maliyetinin azaltılması, Bakım onarım departmanın iş gücünün en etkin şekilde kullanılması amaçlanmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş