Uygulama Danışmanlığı

 Anasayfa / Hizmetler

Uygulama Danışmanlığı

Şirketler, günümüzün sürekli değişen koşullarında rekabet edebilmek için yönetim sistemleri gibi, bilişim sistemlerini de mümkün olan en esnek şekilde kurmak zorundalar. Bu nedenle, artık "bugün için çözüm" yerine "sürekli çözüm" sağlayan bilişim sistemleri ve uygulama yöntemleri aranıyor. Kendini bir "verimlilik şirketi" olarak tanımlayan Netveri Bilgisayar Danışmanlık, müşterilerinin performanslarını, verimliliklerini artırmaya yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği Netveri Proje Metodolojisi ile danışmanlık hizmetleri vermektedir. Verilen hizmetlerin temelinde ise sektörler için geliştirilen benzer çözümleri değişik kurum ve kuruluşlarda defalarca uygulamış uzmanların bilgi birikimi yatıyor.

Ticari otomasyon devri kapanıyor . . .

Bilgi teknolojilerinden elde edilecek verimi artırmanın yolu artık iş süreçlerinin ve organizasyon yapısının yeniden tasarlanmasından geçiyor. Verimlilik arayışının bugüne kadar ürettiği çözümler arasında;

  • Yönetim karar süreçlerindeki gereksiz katmanları ortadan kaldırmak,
  • Bilgi sistemlerinin yardımıyla organik, dinamik ve esnek organizasyonlar kurmak,
  • Çalışanlara sürekli eğitim, yüksek inisiyatif ve karar yetkisi vermek,
  • Yaratıcılığı ödüllendirmek,
  • Toplam Kalite, Yeniden Yapılanma anlayışını saymak mümkün.

Bu çözümlerin ancak bilgisayar ve yazılım teknolojisinden yararlanılarak geliştirilebileceğini söylemek fazla iddialı olmaz. Bu nedenle misyonumuzu, "Global bilgi ekonomisi içinde her boydan kuruluşun verimliliğini bilgi teknolojilerini kullanarak artırmak" olarak yeniden tanımladık. Artık "Ticari Otomasyon devrini kapatıyoruz”. Çünkü bu devrin geride kaldığını, klasik anlamda otomasyonun, aynı işin tekrarı olan işlemlerin bilgisayara geçirilmesinden ibaret olduğunu biliyoruz.

. . . Yerini uygulama danışmanlığı alıyor.

Birçok şirketin gözünde otomasyon, ne zaman geri kazanılacağı belli olmayan bir yatırım, bütçeye ağır yükler getiren bir masraf merkezi gibidir. Kendilerinden çok şey beklenen bilgisayar ve yazılımlar, beklentilerinize cevap vermiyor ve siz halâ stok maliyetlerinizi, borç ve alacaklarınızı, nakit akışlarınızı, vade farkı kayıt ve kazançlarınızı, dövize bağlı karlılığınızı vb. durumları yeterince göremiyor ve takip edemiyorsanız, aklınıza şöyle bir soru gelebilir. "Otomasyonda ne ters gidiyor ki beklentilerimiz bir türlü gerçekleşmiyor?" Netveri Bilgisayar Danışmanlık bu soruyu şöyle cevaplıyor: "Ters giden şey otomasyonun kendisi değil, otomasyona yaklaşım felsefelerinin yetersizliğidir." Sistem ancak girilen bilgiyi yorumlar. Diğer bir deyişle, sistemden alacağınız bilgilerin kalitesi sisteme gireceğiniz verilerin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle sadece mevcut çalışma sisteminin tespit edilerek yeni sisteme aktarımı yeterli olmayabilir. Belki de tüm organizasyonun gözden geçirilip sizin için en uygun çözümlerin bulunularak tasarlanması gerekmektedir. Bu tür isteklerin karşılanması yani “Toplam Çözüm” için Netveri Bilgisayar Danışmanlık Proje Metodolojisi'ni geliştirmiştir.