Netoloji E-Flow DMS

 Anasayfa / İş Akış Yönetimi Çözümleri

Netoloji E-Flow DMS
E-Flow DMS

  

E-Flow DMS, dijital ve/veya dijital olmayan evrakların depolanması, yönetilmesi ve incelenmesini yapabildiğimiz bir dokuman yönetim sistemidir. İşletmeleri kağıt ortamından kurtardığı gibi aranan herhangi bir bilgi veya belgenin bulunmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır.


E-Flow DMS ile;
  • Kurumsal içeriğinizi kontrol edebilirsiniz.
  • Dijital arşive sahip olabilirsiniz.
  • Dokümanlarınızı sınıflandırabilirsiniz.
  • Dokümanlarınıza görme, izleme ve değiştirme gibi yetkilendirmeler yapabilirsiniz.

OCR Teknolojisi

‘Optik Karakter Tanıma’ veya ‘Optik Karakter Okuyucu’ olarak adlandırılan bu teknoloji dokümanlardaki imajları çözümleyerek metin dosyası haline getirilmesidir. Jpeg, pdf gibi dosyalardaki yazılı metinleri sistem algılar ve text, Excell, Word gibi formatlara çevirir. Dokuman Arşiv Sistemlerinin amacı sadece dokümanları saklamak değil içindeki bilgi ve veriye ulaşıp kullanabilmektedir.